Op deze site vind je oefenopgaven voor deze vakken:

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Rekenen

“Voor mijn werk als bijlesdocente schrijf ik veel oefenopgaven. Op deze website wil ik deze opgaven gaan verzamelen, zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn. Ik wil deze opgaven gaan aanvullen met uitwerkingen en/of uitlegvideo’s. Zo hoop ik ook de leerlingen voor wie bijles onbereikbaar is te kunnen helpen.”