Chemisch Rekenen

Heb je moeite met chemisch rekenen, dan kan ik je helpen. Hieronder staan een aantal onderwerpen, gesorteerd van basiskennis tot specifieke toepassingen. 

Basiskennis havo/VWO

Dichtheid

Molaire massa

Getal van Avogadro

Molverhoudingen

Rekenen aan reacties