Molverhouding

De molverhouding geeft aan wat de verhouding is tussen de hoeveelheid stoffen die met elkaar reageren en de hoeveelheid stoffen die ontstaan. Hieronder staan een aantal opdrachten waar gerekend wordt met molverhouding. Bij sommige opgaven is een video-uitwerking beschikbaar. 

Opgave 1 

Ammoniak ontleed in zijn elementen. Bereken hoeveel mol waterstof gevormd kan worden uit \(5,0 \ \mathrm{mol}\) ammoniak.

Reactievergelijking

\(\mathrm{2 \ NH_3 \rightarrow N_2+ 3 \ H_2}\)

Antwoord

\(7,5 \ \mathrm{mol \ H_2}\)

Opgave 2

Bereken hoeveel mol koolstofdioxide vrijkomt bij de volledige verbranding van \(20 \ \mathrm{mol}\) ethaan (\(\mathrm{C_2H_6}\)).

Reactievergelijking

\(\mathrm{2 \ C_2H_6 + 7 \ O_2 \rightarrow 4 \ CO_2 + 6 \ H_2O}\)

Uitwerking

Molverhouding \(\mathrm{C_2H_6:CO_2=2:4}\), dus \(\frac{20}{2}\cdot 4 = 40 \ \mathrm{mol \ CO_2}\)

Opgave 3 

 

Bij de verbranding van fosfor (\(\mathrm{P}\)) ontstaat difosforpentaoxide. Bereken hoeveel mol fosfor nodig is voor de vorming van \(0,248 \ \mathrm{mol}\) difosforpentaoxide.

Reactievergelijking

\(\mathrm{4 \ P + 5 \ O_2 \rightarrow \ 2 \ P_2O_5}\)

Uitwerking

Molverhouding \(\mathrm{P:P_2O_5=4:2=2:1}\), dus \(\frac{0,248}{1} \cdot 2 = 0,496 \ \mathrm{mol \ P}\)

Opgave 4 

 

Bij fotosynthese wordt koolstofdioxide en water omgezet tot zuurstof en glucose. Er wordt \(7,0 \ \mathrm{mmol}\) glucose geproduceerd door een plant.

Bereken hoeveel mmol water is daarvoor nodig is.

Reactievergelijking

\(\mathrm{6 \ CO_2 \ + 6 \ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6 \ O_2}\)

Uitwerking

\(7,0 \ \mathrm{mmol}=7,0 \cdot 10^{-3} \ \mathrm{mol}\)

Molverhouding \(\mathrm{C_6H_{12}O_6:H_2O=1:6}\), dus \(\frac{7,0 \cdot 10^{-3}}{1}\cdot 6=4,2\cdot 10^{-2} \ \mathrm{mol \ H_2O}=42 \ \mathrm{mmol \ H_2O}\)

Opgave 5

 

Bereken hoeveel mol zuurstof er nodig is voor de volledige verbranding van \( 8,64 \ \mathrm{kmol}\) octaan (\(\mathrm{C_8H_{18}}\)).

Reactievergelijking

\(\mathrm{2 \ C_8H_{18} + 25 \ O_2 \rightarrow 16 \ CO_2+ 18 \ H_2O}\)

Antwoord

\(1,08 \cdot 10^5 \ \mathrm{mol \ O_2}\)