Rekenen met dichtheid

De dichtheid van een stof geeft aan hoe zwaar een liter van een stof weegt. Hieronder staan een aantal oefeningen met dichtheid. Bij een aantal opgaven staat een video-uitwerking.

Opgave 1 

Bereken de massa in gram van \(9,87 \ \mathrm{L}\) staal.

Antwoord

\(7,7\cdot 10^4 \ \mathrm{gram}\)

Opgave 2

Bereken de massa in gram van \(1,000 \ \mathrm{mL}\) water.

Antwoord

\(0,9982 \ \mathrm{gram}\)

Opgave 3 

 

Bereken het volume in L van \(2,0 \ \mathrm{\mu g}\) fluor.

Antwoord

\(1,2 \cdot 10^{-6} \ \mathrm{L}\)

Opgave 4 

Bereken het volume in L van \(100 \ \mathrm{g}\) ivoor.

Uitwerking

Dichtheid ivoor: \(1,9 \cdot 10^3 \ \mathrm{kg \ m^{-3}}=1,9 \cdot 10^3 \ \mathrm{g \ L^{-1}}\)

\(dichtheid=\frac{gram}{liter}\)

\(1,9\cdot 10^3=\frac{100}{liter}\)

\(\mathrm{volume}=\frac{100}{1,9\cdot 10^3}=0,052…\)

 

Dus het volume is \(0,053 \ \mathrm{L}\)

Opgave 5

Bereken de massa in gram van \(7,4 \ \mathrm{m^3}\) lucht.

Uitwerking

\(7,4 \ \mathrm{m^3}=7,4 \cdot 10^3 \ \mathrm{L}\)

Dichtheid lucht: \(1,293 \ \mathrm{kg \ m^{-3}}=1,293 \ \mathrm{g \ L^{-1}}\)

\(dichtheid=\frac{gram}{liter}\)

\(1,293=\frac{gram}{7,4 \dot 10^3}\)

\(\mathrm{massa}=7,4 \cdot 10^3 \cdot 1,293 =9568,2\)

 

Dus de massa is \(9,6 \cdot 10^3 \ \mathrm{gram}\)

Opgave 6 

Bereken het volume in L van \(1,293 \ \mathrm{kg}\) lucht.

Uitwerking

\(1,293 \ \mathrm{kg}=1,293 \cdot 10^3 \ \mathrm{g}\)

Dichtheid lucht: \(1,293 \ \mathrm{kg \ m^{-3}}=1,293 \ \mathrm{g \ L^{-1}}\)

\(dichtheid=\frac{gram}{liter}\)

\(1,293=\frac{1,293 \cdot 10^3}{liter}\)

\(\mathrm{volume}=\frac{1,293 \cdot 10^3}{1,293}=1\)

 

Dus het volume is \(1,000 \ \mathrm{L}\)