Rekenen met molaire massa

Mol is een aantal deeltjes. De molaire massa geeft de massa van één mol deeltjes. Hieronder staan een aantal opgaven over het rekenen met molaire massa. Van een aantal opgaven is een video-uitwerking beschikbaar

Opgave 1 

Bereken de chemische hoeveelheid in mol van \(41,0 \ \mathrm{g}\) natriumchloride (\(\mathrm{NaCl}\)).

Antwoord

\(0,702 \ \mathrm{mol \ NaCl}\)

Opgave 2

Bereken de massa in gram van \(5,3 \ \mathrm{mol}\) zwavelzuur (\(\mathrm{H_2SO_4}\)).

Uitwerking

Molaire massa \(\mathrm{H_2SO_4}\): \(98,079 \ \mathrm{gram \ mol^{-1}}\)

\(\mathrm{molaire \ massa=\frac{gram}{mol}}\)

\(98,079=\frac{gram}{5,3}\)

\(5,3 \cdot 98,079=519,8… \ \mathrm{gram}\)

Dus de massa is \(5,2\cdot 10^2 \ \mathrm{gram}\)

Opgave 3 

 

Bereken de massa in gram van \(0,74 \ \mathrm{mmol}\) zilver.

Antwoord

\(0,080 \ \mathrm{g}\)

Opgave 4 

Bereken de chemische hoeveelheid in mol van \(4,3 \ \mathrm{kg}\) benzeen (\(\mathrm{C_6H_6}\)).

Uitwerking

\(4,3 \ \mathrm{kg}=4,3 \cdot 10^3 \mathrm{g}\)

Molaire massa \( \mathrm{C_6H_6}\): \( 78,114\ \mathrm{gram \ mol^{-1}}\)

\(\mathrm{molaire \ massa=\frac{gram}{mol}}\)

\(78,114=\frac{4,3 \cdot 10^3}{\mathrm{mol}}\)

\(\frac{4,3 \cdot 10^3}{78,114}=55,0… \ \mathrm{mol \ C_6H_6}\)

Dus \(55 \ \mathrm{mol \ C_6H_6}\)

Opgave 5

Bereken de chemische hoeveelheid in mol van \(2,32 \ \mathrm{L}\) water.

Antwoord

\(129 \ \mathrm{mol \ H_2O}\)

Opgave 6 

Bereken het volume van \(0,342 \ \mathrm{mol}\) methanol ( \(\mathrm{CH_3OH(l)}\) ).

Uitwerking

Molaire massa \(\mathrm{CH_3OH}\): \(32,042 \ \mathrm{gram \ mol^{-1}}\)

\(\mathrm{molaire \ massa=\frac{gram}{mol}}\)

\(32,042=\frac{\mathrm{gram}}{0,342}\)

\(0,342 \cdot 32,042=10,9… \ \mathrm{gram \ CH_3OH}\)

Dichtheid \(\mathrm{CH_3OH}\): \(0,79 \cdot 10^3 \ \mathrm{kg \ m^{-3}}=0,79 \cdot 10^3 \ \mathrm{g \ L^{-1}}\)

\(\mathrm{dichtheid=\frac{gram}{liter}}\)

\(0,79 \cdot 10^3=\frac{10,9…}{\mathrm{liter}}\)

\(\frac{10,9…}{0,79\cdot 10^3}=0,01… \mathrm{liter}\)

Dus het volume is \(1,39 \cdot 10^{-2} \ \mathrm{L}\)